Installatie voor observatie, registratie en communicatie.

Doelgerichte acties en multimediale mogelijkheden zorgen er voor dat er
weinig momenten overblijven om bewust indrukken op te doen van de omgeving.
Dit kunstwerk confronteert de mens met zijn omgeving.
De installatie bestaat uit een op poten geplaatste bol, een 'toeter' en een podium.
In de rand van de bol bevindt zich een gaatje. Hierdoor wordt de omgeving in de bol geprojecteerd.
Staande op het podium, met het hoofd in de bol,
is de geprojecteerde omgeving te zien door de werking van de "camera obscura".
Het gaatje in de bolrand is draaibaar, waardoor het mogelijk is de hele omliggende omgeving te observeren.
Bovenop de bol bevindt zich de 'toeter'.
Deze vangt geluiden op uit de omgeving, versterkt ze en leidt ze naar binnen.
De versterkte weergave van de omgevingsgeluiden is goed te horen.
De 'toeter' is eveneens 360 draaibaar en draait met het gaatje mee.
De beleving van de installatie zal per locatie verschillen.

Inmiddels is dit object al sinds 2020 niet meer aangetroffen.