De kunstenaar heeft de oorspronkelijk 18 deelnemende gemeenten
aan het project 'Kunstronde Drenthe' als uitgangspunt gebruikt.
De 18 elementen vormen de basis van zijn kunstwerk.

De gemeenten hebben zich aaneengesloten met het doel cultuur te bevorderen.
Dit aaneensluiten heeft hij vertaald naar kringen/cirkels.
Henk Krouwel werkt vanuit het constructivisme,een mathematisch of
wel meetkundig uitgangspunt bij het maken van een object.

In dit beeld spelen de getalsverhoudingen van de middeleeuwse mathematicus Fibonacci
een rol: 1-2-3-5-8-13-21 etc.
Elk getal is de som van de twee voorafgaande getallen.

Gekozen werd voor de getallen 2,3,5 en 8, die de basis hebben gelegd voor de verhoudingen
in de verschillende minimale en maximale hoogten in het beeld.
Het werken met deze getallen geeft altijd goede verhoudingen in het object.
Het regelmatig oplopen c.q. aflopen van de hoogte in de binnenste en in de buitenste kring
vormt het systematische element in de beeldtaal.
In alle richtingen kun je verrassend door het beeld kijken.