Arie Fonk Yde 1948 Beeldend kunstenaar. Autodidact.

Begon als pottenbakker en bracht jarenlang zijn keramische producten op de markt aan de man.
Hij nam in 1993 het initiatief tot Art Explosion, een jaarlijkse kunstmarkt in de binnenstad van Assen.
In 1995 organiseerde hij de Kunstronde Drenthe.
Achterliggend idee was alle gemeenten in Drenthe rond de eeuwwisseling aan een nieuw kunstwerk te helpen.
Doordat ze allemaal eenzelfde sokkel hadden, konden ze rouleren alvorens de definitieve plek te krijgen.
Uiteindelijk werden 22 beelden in 21 van de (toen nog) 34 gemeenten geplaatst.
Hij is namens de VVD lid van Provinciale Staten van Drenthe.

Dit kunstwerk is vormgegeven vanuit de gedachten gang van Cornelius Clay.
Die gedachten zijn vervat in opmerkingen, woorden en losse zinnen tot het plaatsen van een afgerond betoog.

De man met de alpinopet verbeeldt Arie Vonk (Initiatiefnemer van het project Kunst Ronde Drenthe)

Dankbetuiging aan de gemeente Ruinen en Rijna de assistent van Arie.