Het kunstwerk staat
aan de Poppenharelaan
in het van Heutszpark.