De kunstenaar heeft zich bij het thema 'Horizon Drenthe' laten inspireren door het Drents Plateau.

Hoogte verschillen die zich uiten in ruggen en dalen zijn kenmerkend voor het Drents Plateau. Als uitgangspunt voor het kunstwerk heeft hij gebruik gemaakt van gestileerd vormgegeven keien. Zwevend boven een plaat Labrador-gesteente, het NAP voorstellende, zijn deze keien gegroepeerd tot een lichtgebogen vlak. Het kunstwerk geeft daardoor een geabstraheerde voorstelling van het Drents Plateau. In het verchroomd-brons uitgevoerde werk, wordt de omgeving door de afzonderlijke bollingen fragmentarisch weerspiegeld. Voortdurend zal het beeld door het reflecterende oppervlak de stemming aannemen van zijn omgeving. Het van de plaat getilde kunstwerk zal bij velen de associaties oproepen met een hunebed.